Mitarbeiter

Praxis für Physiotherapie, Osteopathie & Heilkunde

Teltow  -  Kleinmachnow  -  Stahnsdorf

Jana Zimmermann

Physiotherapeutin, Osteopathin, Heilpraktikerin

Linda Häfner

Physiotherapeutin

Christine Kolpatzik

Physiotherapeutin

Jennifer Otto

Physiotherapeutin

Alina Gianfelice

Rezeptionsfachkraft

Vanessa Masuch

Physiotherapeutin

Anna Dojlida

Physiotherapeutin

Physio Plus

Warthestraße 20

14513 Teltow

Telefon:  03328 - 32 57 555

email:  info@mein-physioplus.de

www.mein-physioplus.de